• Bestuur HV Shot'73

 • Welkom bij Handbalvereniging Shot ’73 te IJsselstein. De afgelopen jaren hebben we een heleboel nieuwe leden, ouders en vrijwilligers mogen verwelkomen. Met enige trots zien we ons ledenaantal de laatste jaren flink groeien, zowel in de jeugd als in de senioren. Dit brengt een leuke sfeer in de kantine en een lekkere drukte tijdens de trainingen en thuisspeeldagen.

  Het bestuur is ook wat veranderd de afgelopen jaren, de positie van voorzitter heeft weer een vaste invulling gekregen en de secretaris functie wordt nu ook door een van de nieuwe jeugdouders vervult. Een frisse wind door de vereniging zodat nieuwe inzichten en samenwerkingen de vereniging verder versterken.

  Gelukkig laten de oud-bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging nog vaak hun gezicht zien of blijven op andere vlakken betrokken. Dit kenmerkt het familiaire karakter van de vereniging.

  Ook zien we veel ouders en leden van de seniorenteams trainingen verzorgen of een team coachen, jeugdleden een wedstrijd fluiten of een actieve bijdrage leveren aan commissies. Met elkaar maken we de vereniging, een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers.

 • Vacture

  Voorzitter: 

  Verantwoordelijk voor het reilen en zijlen van de vereniging. Delegeren van taken plus zelfinitiatief voor het oppakken van taken.
  Aanspreekbaar zijn voor leden en ouders/verzorgers van leden en proberen de balans binnen de vereniging te houden. Op verenigingsniveau beslissend kunnen zijn.
  Nauw contact onderhouden met de Technische commissie, plus de overige commissies.
  Vast periodiek overleg met overige dagelijks bestuur, zoals Penningmeester en secretaris.


 • ???
  Voorzitter


 • Monica Spierenburg
  Penningmeester


 • Hans Elbertse
  Secretaris