Inschrijfformulier Shot '73

Meld je aan als lid van Shot '73 door het invullen van het formulier. Druk het formulier af en stuur het formulier met pasfoto naar >>>

 

 
Secretariaat Shot '73
Ebbemonde 57 
3434 KE Nieuwegein
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Communicatie

 
 
 

Note: Ondergetekende verklaart de bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord, meldt zich aan als lid van handbalvereniging Shot’73 en verklaart, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te erkennen en te aanvaarden. Het lidmaatschap geld voor een volledig contributiejaar van 1 juli t/m 30 juni.

 

Note: Voor nieuwe leden onder de 18 jaar moet mede worden ondertekend door (Ouder/Verzorger/Voogd)

 
 

Bank/Giro-machtiging

Hierbij machtig ik H.V. Shot '73 tot het afschrijven van de maandelijkse contributie.

IBAN   Rekeninghouder
Adres   Huisnummer
Postcode   Plaats


Print deze pagina