• Vrienden van Shot

    Sinds het seizoen 2018/2019 hebben drie mensen die Shot ’73 een warm hart toedragen, Esmeralda, Fred en Gert-Jan, de Vrienden van Shot’73 in het leven geroepen. 

    Een vereniging heeft vaak extra geld nodig voor wedstrijdkleding, trainingsmateriaal of juist iets heel anders. Sponsoren zijn steeds lastiger te vinden. Daarom hebben ze het dichterbij gezocht. Alle drie zijn ze al geruime tijd vrijwilliger binnen de vereniging, maar doen op deze manier als vriend van Shot’73 nog iets extra’s. Ook familieleden en oud-leden willen vaak nog betrokken blijven bij de vereniging en helpen. 
    Elke ‘vriend’ stort jaarlijks €50, van dat geld wordt er eenmaal per jaar een leuke, gezellige avond georganiseerd met de ‘vrienden’. Iedere vriend krijgt een vermelding op het ‘vrienden van Shot ’73’-bord wat in de kantine hangt. Het geld wat over is kan geïnvesteerd worden in een specifiek doel wat samen met de vereniging gedefinieerd is.

    Nog meer gezelligheid samen met een leuke groep mensen en ondertussen iets terug geven aan de vereniging. Wil je ook deel uitmaken van de ‘vrienden van Shot ‘73’? Stuur dan een email naar vriendenvan@shot-73.nl, hoe meer zielen hoe meer vreugd!